ผู้นำแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ระบบประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
029538800
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
มาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
Evaporative Cooling System

MUK-18S

ปริมาณลม18,000 m3/hr.
แรงดันลม180 Pa
กำลังไฟฟ้า1.1 KW
แหล่งจ่ายไฟฟ้า220 V/50 Hz
ค่าไฟฟ้า3.85 บาท/ชม.
กระแสไฟฟ้า5.6 A
ชนิดของพัดลมAxial
ชนิดของมอเตอร์Single-phase/Various-speed
ความจุถังน้ำ30 ลิตร
อัตราการระเหยของน้ำ15 – 20 ลิตร/ชม.
ระดับเสียง<= 73 dB
ขนาดช่องจ่ายลม66 x 66 ซม.
ขนาดตัวเครื่อง116 x 124 x 94 ซม.
น้ำหนักสุทธิ110 กก.
น้ำหนักขณะทำงาน130 กก.
ปรึกษาแก้ไขปัญหาความร้อนฟรี! โทรเลย! 029538800 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Email: infor@masterkool.com
X