เลือกหน้า

เช่าสินค้า

กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง

เพื่อเป็นข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ


ชื่อผู้ติดต่อ (Name) *

บริษัท (Company) *

อีเมล (Email) *

โทรศัพท์/มือถือ (Telephone) *

สถานที่จัดงาน (Venue) *

วันที่ต้องการเช่าสินค้า (Start date) *

ถึงวันที่ (End date) *

สินค้าที่ต้องการเช่า (Products you need to rent) *
พัดลมไอเย็นรุ่น MIK-20EXพัดลมไอเย็นรุ่น MIK-25EXNพัดลมไอเย็นรุ่น MIK-35EXMasterkool MIK-70EXMasterkool CooltopMasterkool MISE-24พัดลมไอน้ำแบบเดินระบบตู้น้ำดื่มเครื่องปรับอากาศร่มสนาม ร่มเชียงใหม่โต๊ะ เก้าอี้เครื่องสร้างไอหมอกเต็นท์

โน้ต (Note)