เลือกหน้า

บริษัท ยูเนี่ยนราชบุรี 1992 จำกัด

บริษัท ยูเนี่ยนราชบุรี 1992 จำกัด
ประเภทธุระกิจ: ผลิตและส่งออกเส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูป
พื้นที่การใช้งาน: 500 ตร.ม
แก้ไขปัญหา: ลดความร้อนให้กับพนักงานไลน์ผลิต
สินค้าที่ใช้: UKOOL18 S

สอบถามข้อมูล

โทร.0969364628, 0878057691
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านไลน์แอด @innogreensolutions
Email: sunanta@masterkool.com