เลือกหน้า

เครื่องกำจัดกลิ่นรองเท้า

รุ่น IGS-10 (สีขาว)

ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย กำจัดกลิ่น สุขภาพที่ดี เริ่มต้นที่เท้า

เครื่องกำจัดกลิ่นรองเท้าดีอย่างไร?

ด้วยประสิทธิภาพของก๊าซโอโซนในการทำลายเชื้อแบคทีเรียอย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถกำจัดแบคที่เรียที่สะสมในรองเท้าได้เป็นอย่างดี รวมถึงระบบเป่าลมร้อนและเป่าแห้งในตัวเอง นอกจากนี้ยังมีระบบการตั้งเวลาการทำงานอัตโนมัติ ตามความต้องการและความรุนแรงของกลิ่นไม่พึงประสงค์ของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี ทำให้ “เครื่องกำจัดกลิ่นรองเท้าโอโซน” ตอบโจทย์ของผู้ใช้งานซึ่งเป็นอุปกรณ์อัจฉริยะ และเป็นนวัตกรรมใหม่ ในการกำจัดกลิ่นและความชื้นในรองเท้าได้ในเวลาเดียวกัน สามารถใช้งานได้กับรองเท้าที่ผลิตจากวัสดุต่างๆ อาทิ เช่น หนัง ผ้าใบ ไวนิล พลาสติก หรือสิ่งทอสมัยใหม่ เป็นต้น โดยไม่ทำให้วัสดุของรองเท้าประเภทต่างๆเสื่อมสภาพ เครื่องกำจัดกลิ่นรองเท้าโอโซน จึงเป็นทางเลือกชั้นเยี่ยม สำหรับผู้รักสุขภาพเช่นคุณ

โอโซน สามารถกำจัดกลิ่นในรองเท้าได้อย่างไร?

โอโซนมีคุณสมบัติในการทำลายเชื้อแบคทีเรีย สามารถทำให้ขจัดปัญหากลิ่นอับเหรือกลิ่นเหงื่อหมักหมมได้เป็นอย่างดีซึ่งโอโซน จะไปทำปฏิกิริยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ทำใหเชื้อแบคทีเรียถูกทำลายด้วยประสิทธิภาพของโอโซน

ปัญหากลิ่นอับในรองเท้าเกิดขึ้นได้อย่างไร?

รองเท้าเป็นปัจจัยสำคัญในการสวมใส่สำหรับประกอบภารกิจประจำวันต่างๆ เหงื่อสามารถเกิดขึ้นได้จากการสวมใส่รองเท้า ทุกประเภท ทำให้เกิดการอับชื้นเป็นบ่อเกิดของการสะสมของแบคทีเรียและสิ่งสกปรกต่างๆ เมื่อสวมใส่ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานจึงทำให้เกิดกลิ่นเหม็นอับในรองท้าและทำให้กลิ่นเหม็นติดเท้าได้อีกด้วย ซึ่งจะสร้างปัญหาและความรำคาญใจให้กับผู้ที่ได้กลิ่นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมไปถึงทำให้เสียบุคลิกภาพเป็นอย่างมาก

เลือกซื้อเครื่องกำจัดกลิ่นรองเท้า

สั่งซื้อ

DELIVERY

Convenience and safety as we offer delivery to your home.

DEALERS

Find Dealers >

HELP