ผู้นำแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ระบบประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
029538800
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
มาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
Evaporative Cooling System

Wall Type 06

ปริมาณลม 6,000 m3/hr.
แรงดันลม 40 Pa
กำลังไฟฟ้า 0.25 KW
แหล่งจ่ายไฟฟ้า 220 V/50 Hz
ค่าไฟฟ้า 87 สตางค์/ชม.
กระแสไฟฟ้า 1.2 A
ชนิดของพัดลม Axial
ชนิดของมอเตอร์ Single-phase/Various-speed
ความจุถังน้ำ 10 ลิตร
อัตราการระเหยของน้ำ 3 – 7 ลิตร/ชม.
ระดับเสียง <= 60 dB
ขนาดช่องจ่ายลม 50 x 50 ซม.
ขนาดตัวเครื่อง 86 x 25 x 118 ซม.
น้ำหนักสุทธิ 37 กก.
น้ำหนักขณะทำงาน 47 กก.
ปรึกษาแก้ไขปัญหาความร้อนฟรี! โทรเลย! 029538800 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Email: infor@masterkool.com
X