เลือกหน้า

เครื่องล้างผักและผลไม้โอโซน In Green

รุ่น IGV-400Z

ผักและผลไม้สดขึ้น กำจัดสารเคมีตกค้าง

แน่ใจได้อย่างไรว่าผักและผลไม้ที่ทานปลอดภัย?

เครื่องล้างผักและผลไม้โอโซน In Green รุ่น IGV-400Z เป็นเครื่องสำหรับล้างทำความสะอาดผักและผลไม้ ที่มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรคและทำลายสารเคมีที่ตกค้างในผักและผลไม้โดยใช้หลักการเวนจูรี่* ทำให้ก๊าซโอโซนผสมกับน้ำได้อย่างสมบูรณ์*ทำให้เครื่องล้างผักและผลไม้โอโซน In Green รุ่น IGV-400Z ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าจะบริโภคผักแลผลไม้ที่สด สะอาด ปราศจากเชื้อโรคและสารเคมีตกค้าง นำมาซึ่งสุขภาพที่ดีต่อคนที่ท่านรักและห่วงใย

(ภาพทดสอบการเจือจางของสารพิษและสารเคมีตกค้าง โดยการหยดน้ำหมึก)

ข้อมูลทางเทคนิค

1. น้ำหนักเครื่อง 2.1 กิโลกรัม
2. ความจุน้ำ 8 ลิตร
3. ใช้ไฟฟ้าชนิดกระแสสลับ 220V 50Hz
4. กำลังไฟ 21 วัตต์
5. โอโซนขนาด 400 มิลลิกรัม/ชั่วโมง
6. ขนาดผลิตภัณฑ์ 400 x 328 x 155 มิลลิเมตร (กว้างxยาวxสูง)
7. สร้างโอโซนด้วนหลักการโคโรน่าดิสชาร์จ** ให้ออกซิเจนในอากาศเป็นสารตั้งต้น
8. ใช้หลักการเวนจูรี่ในการดึงก๊าซโอโซนผสมเข้ากับน้ำ
9. สามารถล้างผักและผลไม้ไม่เกิน 1 กิโลกรัม/ครั้ง

เลือกซื้อเครื่องล้างผักและผลไม้โอโซน In Green

สั่งซื้อ

DELIVERY

Convenience and safety as we offer delivery to your home.

DEALERS

Find Dealers >

HELP