ผู้นำแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ระบบประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
0957724386
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
มาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

มาสเตอร์คูล

เรามีทุกโซลูชั่นแก้ไขทุกปัญหาความร้อน​

ระบบอีแวป พัดลมไอน้ำ พัดลมระบายอากาศ
อีแวป (Evaporative Cooling System)
อีแวป (EVAPORATIVE COOLING SYSTEM)
สามารถใช้ได้หลากหลายธุรกิจและอุตสาหกรรม ระบบอีแว๊ปตอบโจทย์ทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน อุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื่องดื่ม, อุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรมผลิตกระดาษและบรรจุภัณฑ์, อุตสาหกรรมผลิตยา, อุตสาหกรรมผลิตเครื่องอุปโภคบริโภค FMCG, อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม, ร้านอาหาร, โรงเรือน, ฟาร์มปศุสัตว์ ฯลฯ ทุกพื้นที่ทั้งในพื้นที่เปิดและกลางแจ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติม >>
พัดลมไอน้ำ (High Pressure)
พัดลมไอน้ำ (HIGH PRESSURE)
เหมาะกับการทำกิจกรรมในพื้นที่กลางแจ้ง หรืออาคารที่มีอากาสถ่ายเทสะดวกมาพร้อมเทคโนโล DC ที่มาสเตอร์คูลคิดค้นขึ้นเพื่อสร้างละอองน้ำขนาดเล็กที่สุดเพียง 13 ไมครอน เย็นถึงใจ ไม่เปียกชื้น ใช้หลักการสร้างละอองหมอกด้วยปั๊มแรงดันสูง (high pressure pump) และหัวพ่นหมอก (Mist Nozzle)
รายละเอียดเพิ่มเติม >>
พัดลมระบายอากาศ (VENTILATION SYSTEM)
ระบบระบายอากาศ (VENTILATION SYSTEM)
เป็นการการดึงอากาศบริสุทธิ์เข้ามา พร้อมกับการผลักอากาศออก ซึ่งจะช่วยะเป็นการลดระดับความร้อนในพื้นที่ และอากาศหมุนเวียนทำให้สภาพแวดล้อมเย็นและสบายขึ้น พัดลมระบายอากาศแบบติดพนัง (Wall Exhaust fan) สามารถกำจัดกลิ่น ไม่พึงประสงค์และลมร้อนออกจากตัวอาคารได้ดีนิทรรศการ รวมทั้งอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น โรงเรือนปศุสัตว์ และโรงเรือนเพาะชำ และทุกพื้นที่ที่ต้องการแก้ไขปัญหาความร้อนและระบายอากาศ หากเทียบกับเครื่องปรับอากาศจะใช้เงินลงทุนและค่าดูแลรักษาต่ำกว่า อีกทั้งยังประหยัดค่าไฟได้มากกว่า 80%
รายละเอียดเพิ่มเติม >>
ประกาศแจ้งข่าวผู้ถือหุ้น KOOL
ระบบอีแวป (Evap) ในโรงงานอุตสาหกรรม
EVAPORATIVE COOLING

อาศัยหลักการระเหยของน้ำผ่านแผ่นทำความเย็น (Cooling Pad) ที่มีประสิทธิภาพสูงเมื่ออากาศร้อนผ่านสื่อกลาง มีอุณหภูมิต่ำลง เมื่อผสมกับการออกแบบไหลเวียนของอากาศให้เหมาะสมกับพื้นที่ จะทำให้ได้อากาศบริสุทธิ์ที่มีความเย็นสบาย

VENTILATION FAN

ดึงอากาศบริสุทธิ์เข้ามา พร้อม กับการผลักอกาศออกซึ่งจะช่วยเป็นการลดระดับความร้อนในพื้นที่

BIG FAN

ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของลมปริมาณสูงและพุ่งลงพื้น ด้วยความเร็วที่ต่ำก่อนจะปะทะกับพื้นและเกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางเคลื่อนตัวออกไปรอบทุกทิศทาง 360 องศา

EXHAUST FAN

สร้างอากาศหมุนเวียนทำให้สภาพแวดล้อมเย็นและสบายขึ้น สามารถกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์และลมร้อนออกจากตัวอาคารได้ดี

ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปีที่ผ่านมาในการแก้ไขปัญหาความร้อนทั้งในพื้นที่เปิดและพื้นที่ปิด

มั่นใจได้ในคุณภาพและความเชี่ยวชาญในการทำงานอย่างมืออาชีพ

เรายืนหยัดสร้างสรรค์พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยลดการใช้พลังงานและลดค่าไฟฟ้าเพื่ออนาคตใหม่ที่ดีกว่าของพวกเราทุกคนและโลกทั้งใบ

ความน่าเชื่อถือ

เรายืนหยัดสร้างสรรค์ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าไฟฟ้า เพื่ออนาคตที่ดีกว่าของพวกเราทุกคนและโลกทั้งใบด้วยทีมวิศวกร

นวัตกรรมที่ออกแบบได้

ทุกธุรกิจมีความต้องการที่ต่างกัน เรายินดีให้คำปรึกษา พร้อมออกแบบงานระบบถึงพื้นที่ ด้วย วิศวกร มืออาชีพไม่ว่าจะเป็นการวางแผนระบบใหม่ หรือแก้ไขระบบเก่า

การประหยัดพลังงาน

วางระบบให้เข้ากับลักษณะการใช้งาน รูปแบบตัวอาคาร และอุปกรณ์ไฟฟ้าของคุณ โดยครอบคลุมทั้งการวางระบบใหม่ หรือปรับปรุงระบบที่ใช้งานอยู่เดิม เพื่อให้การประหยัดพลังงาน

คุณภาพสินค้าบริการ

ผลิตภัณฑ์ของเรามาพร้อมบริการติดตั้งโดยทีมช่าง และวิศวกรมากประสบการณ์ที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางระบบและอุปกรณ์สำหรับแก้ไขปัญหาอากาศร้อนเป็นอย่างดี
X