ผู้นำแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ระบบประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อม
029538800
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า

บริษัทย่อย

บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด
บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง จำหน่าย และให้บริการเกี่ยวกับระบบประหยัดพลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น ระบบโอโซนสำหรับระบบปรับอากาศ ระบบโอโซนสำหรับระบบซักผ้าขนาดใหญ่ ระบบโอโซนเพื่อกำจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์

บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
ดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการเงิน

บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ อุดรธานี จำกัด
ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
กิจการร่วมค้า
บริษัท เอช-ดู (ประเทศไทย) จำกัด
ดำเนินธุรกิจซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ และเป็นนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอช-ดู จำกัด
ดำเนินธุรกิจซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ และเป็นนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์