ผู้นำแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ระบบประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อม
029538800
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า

บริษัทย่อย

บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด
บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง จำหน่าย และให้บริการเกี่ยวกับระบบประหยัดพลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น ระบบโอโซนสำหรับระบบปรับอากาศ ระบบโอโซนสำหรับระบบซักผ้าขนาดใหญ่ ระบบโอโซนเพื่อกำจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์

บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
ดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการเงิน

บริษัท เรมีดี้ส เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เพาะปลูกพืชกัญชา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกัญชา
บริษัท เมตตะ ฟาร์มา จำกัด
ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และอาหารเสริม
บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ อุดรธานี จำกัด
ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัท บริหารสินทรัพย์ธนทวี จำกัด
ดำเนินธุรกิจซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ และเป็นนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
กิจการร่วมค้า
บริษัท เอช-ดู (ประเทศไทย) จำกัด
ดำเนินธุรกิจซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ และเป็นนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์