ผู้นำแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ระบบประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อม
029538800
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
นักลงทุนสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานที่จะให้ข้อมูลของบริษัทที่จำเป็นและสำคัญ เพื่อช่วยให้นักลงทุนสามารถวิเคราะห์ บริษัทได้อย่างมีประสิทธิผล ท่านสามารถดูผลประกอบการของมาสเตอร์คูลเพื่อช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าใจ มาสเตอร์คูล ได้อย่างรวดเร็ว หากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถส่งคำถามมายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้โดยตรง