ผู้นำแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ระบบประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
09-6936-4628
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
มาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
Centrifugal Force

พัดลมไอน้ำจานหมุนความเร็วสูง EKI-24

รุ่น EKI-24
ขนาดพัดลมไอน้ำ 24 นิ้ว
ชนิดพัดลมไอน้ำ เคลื่อนที่
ขนาดละอองน้ำ 18 Micron
ปริมาณลม 11,7000 m3/hr.
ครอบคลุมพื้นที่ 40 ตร.ม.
ลดอุณหภูมิ 4 – 8 องศา
กำลังไฟฟ้า 200 W
แหล่งจ่ายไฟฟ้า 220 V/50 Hz.
กระแสไฟฟ้า 1.39 A
ค่าไฟฟ้า 70 สตางค์/ชม.
ความจุถังน้ำ 10 ลิตร
ใช้งานต่อเนื่อง 3 – 6 ชม.
อัตราการระเหยของน้ำ 1.7 – 3.3 ลิตร/ชม.
ระดับแรงลม 3 ระดับ
มุมการส่าย 90 องศา
ความสูง 166 ซม.
น้ำหนักสุทธิ 21 กก.
ปรึกษาแก้ไขปัญหาความร้อนฟรี! โทรเลย! 0942891697, 0830960517 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Email: infor@masterkool.com
X