ผู้นำแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ระบบประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
09-6936-4628
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
มาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อะไหล่พัดลมไอเย็น
อะไหล่พัดลมไอเย็น

แผงวงจรหลัง MIK-70EX (PC BOARD)

อะไหล่พัดลมไอเย็น

แผงวงจรหน้า MIK-70EX (LCD PANEL)

อะไหล่พัดลมไอเย็น

ใบพัดลม MIK-70EX

อะไหล่พัดลมไอเย็น

มอเตอร์ปรับส่าย MIK-70EX

อะไหล่พัดลมไอเย็น

ปั๊มน้ำ MIK-70EX

อะไหล่พัดลมไอเย็น

ชุดเดรนน้ำ MIK-70EX

อะไหล่พัดลมไอเย็น

แผงรังผึ้ง ด้านข้าง MIK-70EX

อะไหล่พัดลมไอเย็น

แผงรังผึ้ง ด้านหลัง MIK-70EX

อะไหล่พัดลมไอเย็น

ล้อหลังสำหรับ MIK-70EX (ไม่มีเบรค)

อะไหล่พัดลมไอเย็น

ล้อหน้าสำหรับ MIK-70EX (มีเบรค)

อะไหล่พัดลมไอเย็น

ลูกลอยไฟฟ้า MIK-70EX

X