ผู้นำแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ระบบประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
09-6936-4628
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
มาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

คุณภาพอากาศภายในอาคาร

คุณภาพอากาศในอาคาร (Indoor Air Quality; IAQ) เป็นที่สนใจมากขึ้น เริ่มมีกระแสของความต้องการเรื่องอาคารสีเขียว ความใส่ใจในเรื่อง Sick Building Syndrome การป้องกันการติดเชื้อในอากาศ การกำจัดสิ่งปนเปือนในอากาศ เพื่อความสบายและสุขภาพของผู้อยู่ในพื้นที่ รวมถึงการปรับปรุงอากาศให้ดีขึ้นเพื่อใช้ในการผลิตระบบการควบคุม และให้เป็นไปตามมาตราฐานคุณภาพอากาศภายในอาคาร ASHRAE 62.1-2019
PM เป็นส่วนผสมที่มีลักษณะทางกายภาพและทางเคมีที่แตกต่างกันไปตามสถานที่ แหล่งที่มาของมันคือที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือธรรมชาติ มลพิษทางอากาศจึงแตกต่างกันไปในแต่ละสถานที่ ตัวอย่างเช่นการใช้เวลาหนึ่งวันบนถนนในกรุงปักกิ่งจะส่งผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจเช่นเดียวกับการพัก 30 วันในปารีส ควรสังเกตว่าอย่างไรก็ตามคนจะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่ออากาศที่มีคุณภาพไม่ดีแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความไวต่อสิ่งกระตุ้นของพวกเขา เมื่อสูดหายใจเข้า PM10, PM2.5 และ PM1 ส่งผลกระทบต่อร่างกายในรูปแบบแตกต่างกัน ความสามารถในการถูกดักจับในร่างกาย ที่ซึ่งอาจก่อตัวสะสม ขึ้นอยู่กับขนาดและความสามารผ่านผนังทางเดินหายใจของเราได้หรือไม่
ชนิดของอนุภาค อนุภาคที่มีอยู่มากที่สุดในอากาศคือ:
  • PM1 – อนุภาค &;ขนาด 1 μm เช่น ฝุ่น อนุภาคจากการเผาไหม้* แบคทีเรีย และไวรัส
  • PM2.5 – อนุภาค &มี;ขนาด 2.5 μm เช่น ละอองเกสรดอกไม้, สปอร์ของเห็ด และอนุภาคอินทรีย์
  • PM10 – อนุภาค&มี;ขนาด 10 μm เช่น ฝุ่นหยาบ ละเอียด และอนุภาคอินทรีย์
  • หยาบ – อนุภาคขนาด 10 μm หรือใหญ่กว่า เช่น ฝุ่นหยาบที่มองเห็นได้  ทราย ใบไม้ ขนและอนุภาคอินทรีย์ขนาดใหญ่อื่นๆ
Hospital
โรงพยาบาล
Commercial Buildings
สำนักงาน
Electronics
อิเล็กทรอนิกส์
Food and Beverage
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
ปรึกษาแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศ! โทรเลย! 0942891697, 0830960517 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Email: infor@masterkool.com
X