ผู้นำแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ระบบประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
09-6936-4628
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
มาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อะไหล่พัดลมไอเย็น
อะไหล่พัดลมไอเย็น

ใบพัดลม U-Kool 16″, 18″, 30″

อะไหล่พัดลมไอเย็น

ชุดกล่องควบคุม
การทำงาน 3 Ph (U-Kool 30)

อะไหล่พัดลมไอเย็น

ชุดรีโมทคอนโทรล (U-Kool 30)

อะไหล่พัดลมไอเย็น

ชุดอุปกรณ์ยึดมอเตอร์พัดลม (U-Kool 30)

อะไหล่พัดลมไอเย็น

ปั๊มน้ำ Evap 30 นิ้ว

อะไหล่พัดลมไอเย็น

แผงวงจรควบคุมการทำงาน (U-Kool 30)

อะไหล่พัดลมไอเย็น

แผงรังผึ้ง U-Kool 16
ขนาด 730x635x100 mm

อะไหล่พัดลมไอเย็น

แผงรังผึ้ง U-Kool 18
ขนาด 860x675x100 mm

อะไหล่พัดลมไอเย็น

แผงรังผึ้ง U-Kool 30
ขนาด 890x970x100 mm

X