ผู้นำแก้ไขปัญหาอากาศร้อน ระบบประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
09-6936-4628
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
มาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาสเตอร์คูล ผู้เชียวชาญแก้ไขปัญหาปัญหาอากาศร้อน ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโรงงานด้วยระบบอีแวป ระบายอากาศ ประหยัดพลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

บริการล้างพัดลม Evap โดยช่างผู้เชี่ยวชาญ

บริการล้างพัดลม Evap เกิดขึ้นจาก ปัญหาหลักที่เกิดขึ้นหลังการแก้ปัญหาความร้อนในโรงงาน ด้วยการติดตั้งระบบอีแวป หรือ พัดลม Evap คือ การดูแลรักษา การทำความสะอาด ส่วนต่างๆของพัดลม

เนื่องจากการทำงานของพัดลมอีแว๊ป จะดึงลมผ่านแผ่นกรอง (FILTER) และแผงรังผึ้ง (Cooling Pad) ที่มีน้ำไหลผ่านตลอดระยะเวลาในการใช้งาน เพื่อให้ลมที่ได้จากระบบ Evap เป็นลมเย็นและไม่มีฝุ่นละออง จึงทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองและคราบตะกรัน ในส่วนต่างๆของระบบ ทำให้เกิดปัญหาขึ้นในการใช้งาน เช่น

ทำให้รางกระจายน้ำอุดตัน
ทำให้ลูกลอยไฟฟ้ารวน
ทำให้ปั๊มน้ำอุดตันเสีย
การเกิดหินปูนเกาะแผงรังผึ้ง ทำให้แผงรังผึ้ง แข็งตัวไม่อุ้มน้ำ หรือเปื่อยยุ่ย

ปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้ เป็นเหตุให้พัดลมระบบอีแว๊ป ไม่สามารถทำความเย็นให้กับพื้นที่ที่ติดตั้งใช้งานได้

การล้างทำความสะอาดจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความเย็นของระบบ Evap โดยรวมได้ดี และยังช่วยยืดอายุการใช้งานของแผ่นรังผึ้ง cooling pad อีกด้วย

ในการให้บริการ-ซ่อมบำรุง จะเข้าไปดำเนินการทำความสะอาด และตรวจสอบการทำงานของส่วนต่างๆ ของพัดลม และระบบ Evapolative ทั้งหมด เพื่อให้การทำงานของระบบอีแว๊ป มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยช่างจะเข้าไปดำเนินการซ่อมบำรุงในด้านต่างๆ เช่น

ทำความสะอาดแผงรังผึ้ง Cooling Pad
ทำความสะอาดรางจ่ายน้ำ
ทำความสะอาดชุดควบคุมระดับน้ำ
ทำความสะอาดชุด Pump น้ำและสายน้ำ
ทำความสะอาดถังพักน้ำ
ตรวจเช็คมอเตอร์ และชุดสายไฟ
ตรวจเช็คใบพัด
ตรวจเช็คท่อส่งลม (Duct)
ตรวจเช็คจุดยึด Hanger ข้อต่อต่างๆ
ตรวจเช็คหัวจ่ายลม
ตรวจเช็คชุดควบคุมตู้ Control
ตรวจสอบการทํางานชุดควบคุม รีโมต LCD
ประสิทธิภาพการทำงาน ระดับเสียง
ปรึกษาแก้ไขปัญหาความร้อนหรือต่อประกัน! โทรเลย! 0942891697, 0830960517 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านไลน์แอด @masterkool Email: infor@masterkool.com
X